Coaching

Nieuwe zingeving
“Ik heb het traject als zeer positief ervaren en in korte tijd belangrijke resultaten gehaald. De aanpak van Jeannine is bij uitstek gericht op het vermogen om zelf verandering te brengen in de situatie.  Met behulp van enkele simpele technieken lukte het al snel om anders met probleempunten om te gaan. Vanuit de ruimte die dat vooral mentaal voor mij creëerde, kon ik de rust vinden om na te denken hoe ik mijn werk weer interessant kon maken door nieuwe zingeving, uitdagingen en groeimogelijkheden te creëren. Ik heb geleerd dat mijn onvrede met mijn werk niet zozeer voortkwam uit het aantal overuren dat ik maakte maar vooral uit de zingeving die ik er uit put.”

Ruimte
“Door het coachtraject zijn mijn kaders verruimd. Ik ben er in gaan geloven dat ik kan veranderen en zie ontwikkeling. Ik heb meer ruimte gecreëerd voor mezelf én mijn medewerkers door meer te delegeren en meer vertrouwen te hebben in mijn medewerkers.”

Stevigheid
“Het coachtraject heeft mij stevigheid opgeleverd! Van een situatie waarin ik niet sterk in mijn schoenen stond en twijfelde aan mezelf, naar handelen vanuit kracht. Ik denk nu bewuster vooraf na over in te zetten strategieën, speel met verschillende vormen en kijk wat het effect is. Ik leg verantwoordelijkheden waar ze horen. De manier waarop je vragen stelde vond ik prettig confronterend, vriendelijk en losjes kwam je wel tot de kern. Bijzonder goed en bijzonder deskundig. Knap om in het begin de goede toon en de goede oefeningen te vinden en vanuit die basis rustig verder te bouwen.”

Minder aannames
“Na vier gesprekken merk ik dat ik meer uitleg, ik doe minder aannames en ga er niet meer van uit dat de ander me wel begrijpt. Ik ben assertiever geworden en heb meer zelfvertrouwen, ook neem ik meer verantwoordelijkheid om problemen zelf op te lossen.

Andere bril
“Het coachtraject heeft me geleerd door een andere bril te kijken naar wie ik ben (in positieve zin) en heeft me geleerd om meer op gevoelsniveau te leven. Het heeft me een stuk rust gegeven en ik heb het gevoel dat ik wat ruimdenkender ben geworden. Het traject heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het was heel prettig, maar gaf mij ook het gevoel van ‘geen ontkomen aan’. Ik vind Jeannine een bijzonder prettig gesprekspartner. Vanaf het moment dat ik binnenkwam had ik altijd het gevoel dat je er helemaal voor mij was. Het zit niet in mijn natuur om meteen het achterste van mijn tong te laten zien, maar ik heb tijdens de sessies geen schroom gevoeld.”

Orde in de chaos
“Er is een wereld van verschil tussen ‘het zo ongeveer wel weten’ en daadwerkelijk met jezelf aan de slag gaan totdat je concreet kunt benoemen wat je vaardigheden en kwaliteiten zijn. Daarmee ontstaat bewustwording en richting en dat heeft me erg geholpen bij het maken van keuzes. Vanaf het eerste moment heb ik me in goede handen gevoeld. Voornamelijk door de voor mij precies goede balans in de persoonlijke en professionele benadering. Integer, resultaatgericht, praktisch, ook wanneer er emotionele ‘hobbels’ waren. Heerlijk, iemand die orde in de chaos weet te scheppen en mij daarbij volledig in mijn waarde laat. Dat getuigt van invoelingsvermogen, helderheid en het vermogen werkelijk te kunnen luisteren.”

Zelfvertrouwen
“De gesprekken hebben er voor gezord dat ik mijn zelfvertrouwen terug heb gekregen. Het is duidelijk waar ik nu sta en wat voor acties ik kan ondernemen voor een andere toekomst. Ik ben me meer bewust geworden van mezelf en de patronen uit mijn jeugd. Ik heb duidelijker voor ogen gekregen wat ik wil en waar ik goed in ben. Ik ga mezelf nu niet meer wegcijferen maar ga uit van mijn kwaliteiten, competenties en drijveren.”

Veel gerichter
“Voordat ik begon aan het coachtraject solliciteerde ik op alles wat maar een beetje aansloot op mijn opleiding en ervaring. Omdat ik de ene afwijzing na de andere ontving raakte ik gedemotiveerd en uitgeput. Nu solliciteer ik veel gerichter. Een aantal sollicitaties zijn in de afrondende fase.”

Humor
“Ik vond de begeleiding waardevol. Er was altijd ruimte voor wat humor, waardoor ik de sessies ontspannend vond. Na iedere sessie ging ik met een positief gevoel naar huis. Inmiddels heb ik een nieuwe baan die heel goed bij me past.”

Pro-actief
“Het opstellen van een persoonlijk marketingplan biedt mij een hele goede basis voor een pro-actief sollicitatie- en netwerktraject.”

Trainingen

“De trainer wist waar wij het over hadden. Als het te langdradig werd greep ze in. De punten die wij belangrijk vonden kregen meer aandacht.”

“De training was goed en duidelijk en gaf stof tot nadenken.”

“Ik heb geleerd beter te luisteren naar mijn mensen, feedback te geven en me goed voor te bereiden op gesprekken.”

Wil je zelf een referentie geven? Heel graag! Je kunt jouw referentie op LinkedIn geven of op Google https://g.page/r/CQfYnN6021oIEAg/review, of mij rechtstreeks per mail sturen.